Innehållsförteckning

 

------------------------------ SIDORNA - 3 - 106 -----------------------------
Förord.
Inledning.
Socknens egen författarinna.
Bunkeflo vår hembygd. Namn och kartor.
Tiden före 1800-talet.
Bunkeflo drabbas hårt av kriget.
Kyrkan och dess herdar.
Skolan i Bunkeflo under 200 år.
Bunkeflo skola.
Reglemente för Bunkeflo skoldistrikt fram till tidigt 1900-tal.
Utdrag ur skolrådsprotokollen 1905 - 1924.
Lärare i Bunkeflo skolor 1813 - 1971
Skolbilder.
------------------------------ SIDORNA - 107 - 199 ---------------------------
Fattigvården.
Komungården.
Barnavården.
Hälsovården.
Väghållning-Järnvägen.
Bunkeflo på farfars tid.
Första världskriget.
Befolkningen i Bunkeflo socken under 200 år.
De tidigaste sockenborna.
Forntid i Bunkeflo. Utgrävningen av Bomhög.
Utgrävningarna inför Öresundsbron.
Befolkningen i Bunkeflo före 1806-14.
Utvecklingen i stort.
Våra släkter speglar utvecklingen.
Lite befolkningsstatistik.
------------------------------ SIDORNA - 200 - 307 ---------------------------
Jordbruket, gårdarna och byggnadsskicket.
En gård i socknen på 1880-talet.
En Naffentorpbondes arbetsår på 1920-talet.
Gårdarna i Bunkeflo socken genom 200 år.
Bebyggelsen.
Gårdarna i Bunkeflo by.
Bunkeflo 1 - Hemmanen. Almhof, Svenstorp, Solhäll.
Bunkeflo 2 - Stolpalösa.
Bunkeflo 3 - Kommungården.
Bunkeflo 4 - "Sethagården".
Kronogatehuset Bunkeflo 5.
Bunkeflo 6 - 8 - Nydala.
Bunkeflo 7 - Stolpaberga.
Bunkeflo 9 - Hemmanen. Skånegården, Annevik, Plantskolan, Ängsro (Brorsson).
Bunkeflo 10 - Prästgården.
Bunkeflo "Wäderquarn" - "Kroks Mölla".
"Gatehusfolket".
Stenören.
Gårdarna i Vintrie by.
Strandängarna i Bunkeflo
------------------------------ SIDORNA - 308 - 398 ---------------------------
Gårdarna i Naffentorp by.
Naffentorp 1, Öhbergs, Strandgården, Åkerslätt, Gammelgården.
Naffentorp 2, Pillösa, Rosenhill, Naffentorp 2:3.
Naffentorp 3, Wilhemsberg, Nilsagården.
Naffentorp 4, Dala gård, Fruktliden.
Naffentorpsgården.
Petersborg.
Almlunda.
Almlid.
Naffentorp 15, Nils "Fins" gård, Gränsbo, Björka, Forsbergs gård.
Naffentorp 16, Ingvalla, Gammelgård, Västrabo.
Naffentorps Byalag.
Socknens knektar.
Statfolket i Bunkeflo socken.
Skumparp.
Gårdarna i Skumparp.
------------------------------ SIDORNA - 399 - 494 ---------------------------
Lilla Vintrie.
Yrke och invånare i Lilla Vintrie.
Naffentorps strandmark.
Vad far och andra berättat.
Husen på Naffentorps strandmark.
Befolkningen på Naffentorps strandmark.
Strandhem.
Bunkeflo strandmark vid sekelskiftet.
Bunkeflo Väster när vi var barn.
Hus på Bunkeflo 9.
Hus vid Bunkeflovägen.
Hus vid Klagshamnsvägen.
Hus vid John Lundvallsgatan, Stenöregatan, Sundsgatan, Ängdalsvägen.
Vintrie strandmark när vi var barn.
Lite om den nya bebyggelsen och dess hus.
------------------------------ SIDORNA - 495 - 587 ---------------------------
Hantverkare i Bunkeflo.
Handlare i Bunkeflo.
Andra Världskriget sett med barnaögon.
Lite om hur man levde på 1800-talet och början av 1900-talet.
Nanna Lundh Eriksson berättar.
Människor man minns.
Idrottsrörelsen i Bunkeflo kommun.
Andra föreningar och organisationer.
Lite om landskapet, floran och faunan.
Marken socknen vilar på.
Slutord.
Litteraturförteckning.
Författaren.
----
3
6
12
14
21
23
30
51
64
74
87
92
96
----
107
112
115
121
132
138
153
159
161
162
164
172
173
183
189
----
200
209
214
219
221
231
237
242
244
246
248
250
252
255
262
264
269
266
270
306
----
308
317
324
328
332
337
339
342
345
346
349
354
358
376
381
394
----
399
408
412
418
423
443
447
449
458
468
471
473
476
482
484
----
495
502
510
517
530
534
554
562
569
578
583
584
587

Gör din egen gratis hemsida

LÖSENORDET

För att kunna läsa alla sidorna måste ni ha ett lösenord. Hur ni får det finns beskrivet på fliken LÖSENORDET.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)